Over ons

Het idee

Dr. An Vercoutere kwam in het kader van haar studies geneeskunde in 2005 in contact met de Guineese ngo Felica. De warmte en het enthousiasme waarmee deze lokale organisatie zich inzette voor het lot van jonge (tiener)moeders, weeskinderen, andere kwetsbare kinderen en hiv- en aidsfamilies, raakten haar diep.

Ze zette zich dan ook graag in om zowel in Guinee zelf als vanuit België de ngo zoveel mogelijk te ondersteunen. Niet alleen werkte An als arts mee in het ziekenhuis en het weeshuis in Guinee, eens terug in België was ze ook de drijvende kracht achter tal van acties waarvan de opbrengst naar Felica ging.

Het is in de schoot van deze activiteiten dat de vzw Aniké in 2010 het levenslicht zag.

Aniké, wat zoveel betekent als “dank je wel” in een Guinees dialect, werd door enkele enthousiastelingen opgericht. Aniké tracht structurele ondersteuning te bieden aan projecten in ontwikkelingslanden die de desastreuze situatie willen verbeteren waarin jonge moeders zich bevinden en waarin vele kinderen noodgedwongen opgroeien.

Veelal worden projecten in ontwikkelingslanden gedefinieerd in termen van “hulp”. 
Aniké ziet ontwikkelingssamenwerking eerder als een “ontmoeting”. Een ontmoeting tussen twee culturen, waarbij beiden elkaar iets te bieden hebben.

Ons doel

Zoals hoger aangegeven, tracht Aniké vzw zich te ontfermen over weeskinderen en andere kwetsbare kinderen, jonge moeders (tienerzwangerschappen) en hiv- of aidsgeïnfecteerde en/of -geaffecteerde personen in ontwikkelingslanden. De laatste jaren voeren we ook heel actief strijd tegen vrouwelijke genitale verminking via heuse sensibiliseringscampagens. 

De ondersteuning gebeurt op verschillende vlakken:

  • onderwijs: scholarisatie en bijspringen in de onkosten voor schoolbenodigdheden en uniformen, het aanbieden van summer school- klassen, bijvoorbeeld lessen Engels;
  • voeding;
  • economisch: helpen bij het opzetten van economische activiteiten ter ondersteuning van aidspatiënten en hun getroffen families;
  • sanitair: distributie van medicijnen, vaccinaties, sensibilisering rond hygiëne, … ;
  • psychosociaal: begeleiding van hiv- en aidspatiënten, toeristische uitstapjes met de kinderen, voorlichting op het vlak van de rechten van hiv- en aidspatiënten, … ;
  • materieel: uitdelen van kledij, speelgoed, …

Specifiek wat de weeskinderen betreft, wil Aniké vzw hen zo veel als mogelijk een thuis bieden. Een inspiratiebron daarvoor is de werkwijze van het Guineese project Felica, dat door Aniké vzw wordt ondersteund. Felica beschikt over een weeshuis in één van de buitenwijken van de Guineese hoofdstad Conakry, maar probeert vooral om kinderen in een “gezin” te laten opgroeien. Hiervoor kan het project Felica rekenen op een stevig netwerk van “familles d’accueil”: een zevenhonderdtal kinderen werden geplaatst in families, die hen de nodige warmte en ondersteuning geven. Ondertussen zijn het merendeel van deze families zelfs niet meer afhankelijk van steun. Van een structurele ondersteuning gesproken! 

De nadruk op familie en de eigenheid van de lokale bevolking is ook terug te vinden in de wijze waarop Aniké jonge tienermoeders tijdens en na hun zwangerschap wil begeleiden. Vrouwen worden geïnformeerd over preventie tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Tevens wordt hen een basiskennis van voeding- en toiletgerelateerde hygiëne aangeleerd. Dit alles gebeurt met respect voor de plaatselijke cultuur, waarbij delicate onderwerpen als “vrouwenbesnijdenis” en “family planning” niet uit de weg worden gegaan.

Ook bij de bevalling zelf wenst Aniké de “Westerse Wereld” niet zonder meer op te dringen. Samenwerking met lokale vroedvrouwen is het kernbegrip. We hopen met onze lokale partners een systeem op poten te zetten waarbij de ervaring en kunde van de traditionele vroedvrouw worden gerespecteerd, maar waarbij zij de patiënten wél doorverwijzen naar onze artsen wanneer ze te maken krijgen met een zwangerschap met risico’s. 

In het kader hiervan helpt Aniké vzw ook bij de uitbouw van een materniteit in Guinee, waar gestructureerder kan worden gewerkt. Nu vinden consultaties en bevallingen plaats in zeer rudimentaire omstandigheden. Dit kan anders. De afgelopen maanden schonken al heel wat ziekenhuizen en andere instellingen materiaal om de eerste nood te lenigen, maar er is nog veel werk aan de winkel.

Onze droom is op termijn niet alleen over een bloeiende materniteit te beschikken, maar hieraan verbonden ook een volledig medisch centrum uit te bouwen waar de nodige zorg aan eenieder kan worden verschaft, zonder onderscheid.

Steun VZW Aniké

Blijf op de hoogte! Word fan van Aniké op Facebook — Schrijf je in op onze nieuwsbrief.